Lidopop - 15 let - Brno - nádvoří central, 24.5.2024

Lidopop+Jezerel - Unleaded Coffee, 29.3.2024

Křest CD Lovům zdar! 16.6.U Divošky, Brno,Pavel Kunčík - foto

Dolní Morava, Valevil, 30.12.2022, foto Čmelda
                
Nejnovější album


EST. 2009


Diktafony